Biznesplan jako narzędzie zarządzania firmą Drukuj

W piątek, 11.06.2010 r. od godziny 9:00 do 15:00, w Gdańskim Parku Naukowo - Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3, w ramach Projektu „Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes”, realizowanego z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, odbyło się szkolenie pt.” Biznesplan jako narzędzie zarządzania firmą”.

Szkolenie adresowane do studentów, naukowców oraz pracowników kadry naukowej.

W czasie szkolenia omawiane były zagadnienia dotyczące funkcji i celów biznesowych, struktury biznesplanu oraz szczegółowe elementy biznesplanu (informacje ogólne o przedsiębiorstwie, plan strategiczny, opis przedsięwzięcia i jego efektów, opis produktu itd.)