Komercjalizacja nauki Drukuj

Konferencja pt. „Komercjalizacja nauki - efektywne zarządzanie projektami jako wyzwanie dla sektora publicznego i prywatnego”, która odbyła się w dniu 20 maja 2010 roku w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym przy ulicy Trzy Lipy 3.

Tematem przewodnim konferencji była komercjalizacja nowoczesnych technologii i wyników badań naukowych realizowanych w Polsce w kontekście efektywnego gospodarczego wdrażania wypracowanych rozwiązań. Celem spotkania było omówienie działań - także biznesowych - zmierzających do skutecznej komercjalizacji, również w rozumieniu sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych jakimi są dotychczas stworzone nowoczesne narzędzia technologiczne. Współpraca nauki, biznesu i sektora bankowego jest jednym z determinantów wzrostu gospodarczego naszego kraju, a z całą pewnością jest czynnikiem decydującym o realizacji innowacyjności i założeń gospodarki opartej na wiedzy. Mimo licznych korzyści wynikających z powyższego współdziałania, nadal pozostaje ona na niskim poziomie.

Budowanie gospodarki opartej na wiedzy jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy wdrażający nowe technologie, produkty i usługi mogą liczyć na wsparcie funduszy europejskich i budżetowych. W trakcie spotkania przedstawione zostaną źródła finansowania projektów badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach.

Konferencja była także płaszczyzną do dyskusji na temat strategicznego planu zabezpieczenia energetycznego Pomorza i Polski. Rosnąca konkurencja i postęp innowacyjny w podejmowanych rozwiązaniach zmuszają do sięgania po nowocześniejsze technologie. Technologie te wymagają coraz bardziej skomplikowanych systemów, a te z kolei determinują zasilanie energią elektryczną o idealnej jakości i niezawodności, podnosząc poziom wymogów technicznych jakie muszą być spełnione, aby zagwarantować najbardziej efektywne funkcjonowanie.

Istotnym elementem konferencji był panel poświęcony energetyce, podczas którego zostały omówione m. in. aktualne informacje na temat realizacji strategii rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Poruszone zostały  również inne tematy związane z czystą energią i energią odnawialną m.in. dotyczące paliw gazowych i płynnych wykorzystujących metody fermentacji lub zgazowania biomasy, odpadów rolnych i innych jako alternatywa dla energetyki węglowej i jądrowej.

Podczas konferencji został podpisany List Intencyjny dotyczący współpracy w zakresie utworzenia Parku Jakości Energii Elektrycznej na terenie Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego. Utworzenie Parku Jakości Energii Elektrycznej ma umożliwić odbiorcom energii zasilanie napięciem o stałych, ściśle określonych i zoptymalizowanych parametrach, które będą utrzymywane na tym samym poziomie przez cały czas pracy urządzeń produkcyjnych, laboratoryjnych i serwerowni, co spowoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz emisji gazów cieplarnianych oraz doprowadzi do wzrostu zainteresowania Inwestorów realizacją nowych pomysłów i zamierzeń.

Na zakończenie odbył się Wernisaż artysty ASP prof. Macieja Świeszewskiego oraz kolejne majowe spotkanie integracyjne Najemców Gdańskiego Parku i Inwestorów z terenów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.