Podsumowanie projektu „Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes” Drukuj

Warsztat dotyczący znaczenia umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia w procesie twórczego rozwiązywania problemów stanowił podsumowanie programu naukowego Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Projekt „Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes”.

22 i 23 września 2010 r. w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym GPN-T grupa około 40 osób, a wśród nich: studenci, absolwenci oraz doktoranci wzięła udział w ćwiczeniach integracyjnych, komunikacyjnych oraz wspomagających twórcze myślenie. Warsztat poprowadziła doświadczona trenerka Odysei Umysłu - p. Małgorzata Klimek przy silnym wsparciu młodych Odyseuszy. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać mechanizmy pracy w grupie zaprezentowane podczas kreatywnej lekcji, techniki twórczego rozwiązywania problemów i ich znaczenie dla uzyskiwania przewagi nad konkurencją, a także poznać skrypty i schematy własnych zachowań oraz przekonać się, że jedynym ograniczeniem człowieka jest jego wyobraźnia.

Odyseja Umysłu jako przykład programu edukacyjnego, promującego rozwój kreatywnego i krytycznego myślenia idealnie wpisała się w koncepcję Kreatora Innowacyjności, stanowiąc jego oficjalne zakończenie, na którym organizator – GPN-T wręczył uczestnikom poprzednich szkoleń certyfikaty oraz publikacje współtworzone przez pracowników Parku.

Zdolności twórcze posiada każdy człowiek, a kreatywności – również tej w biznesie – można się nauczyć i do tego Gdański Park Naukowo-Technologiczny zachęca!