Jesteś tutaj:   
Strona Główna Aktualności Ciekawe Projekty KiM - Kobieta i Mężczyzna liderami pomorskich przedsiębiorstw
KiM - Kobieta i Mężczyzna liderami pomorskich przedsiębiorstw PDF Drukuj Email

Projekt „KiM - Kobieta i Mężczyzna liderami pomorskich przedsiębiorstw” jest regionalnym projektem otwartym skierowanym do pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to innowacyjny w skali regionu i kraju, projekt pozwalający kompleksowo rozwinąć umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem tak popularnej w Europie Zachodniej (ale wciąż pomijanej w Polsce) tematyki równości płci i zarządzania różnorodnością.

Udział w projekcie to unikalna szansa na nabycie nowoczesnej wiedzy i pogłębienie umiejętności (tak praktycznych jak i osobistych) niezbędnych dla osób, które już zarządzają zasobami ludzkimi (czy to w skali niewielkiego zespołu, czy całej firmy), jak również tych, którzy swoją przyszłość wiążą z zarządzaniem ludźmi.

Dodatkowo w ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwości uczestnictwa w zajęciach z języka angielskiego biznesowego.

Celem ogólnym projektu jest uświadomienie istnienia różnic płci i ich wpływu na sposób wykonywania pracy, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w kierowaniu zespołami poprzez podniesienie umiejętności menedżerskich 48 kobiet i 48 mężczyzn - kadr przedsiębiorstw Pomorza. Uczestnicy szkoleń nauczą się widzieć różnice, aby efektywnie nimi zarządzać. Doświadczą istnienia stereotypów płci w miejscu pracy, aby nie ulegać ich wpływom. Zostaną przygotowani do zarządzania ludźmi (zróżnicowaniem i współpracą).

strona Projektu: www.kim.efs.gfkm.pl