Jesteś tutaj:   
INNOPOMERANIA PDF Drukuj Email

Pomorska Platforma Innowacyjnej Współpracy Akademicko - Przemysłowej (INNOPOMERANIA) jest programem rozwojowym na rzecz największych uczelni Trójmiasta. Ogólnym celem projektu jest stworzenie modelu i wspieranie efektywnej współpracy nauka-przemysł.

Cele szczegółowe projektu to:

* Podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej oraz studentów pomorskich uczelni w zakresie nauki, przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami.
* Zastosowanie narzędzi służących poprawie współpracy pomiędzy przemysłem i nauką.
* Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizacji nowoczesnych technologii.

Projekt INNOPOMERANIA jest pomostem łączącym sferę nauki i przemysłu poprzez efektywne wspieranie inicjatyw przedsiębiorców, studentów i pracowników uczelni w zakresie podejmowania  innowacyjnych przedsięwzięć i promocji przedsiębiorczości. Projekt zapewni podniesienie kwalifikacji kadr akademickich oraz przyszłych absolwentów w zakresie nauki, przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Dodatkowo, stworzone zostaną narzędzia i metody wspierania współpracy naukowo-przemysłowej w postaci Wirtualnego Centrum Doradczego, wsparcia przygotowania wspólnych projektów dedykowanymi grantami, czy platformy komunikacyjnej.

Realizacja projektu oparta jest o współpracę trzech największych uczelni trójmiejskich oraz o wykorzystanie potencjału dwóch trójmiejskich parków naukowo-technicznych. Jest też doskonałym uzupełnieniem innych działań regionalnych związanych z wzmocnieniem innowacyjności i wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz uczynienia z Trójmiasta bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego www.innopomerania.pl