Jesteś tutaj:   
Strona Główna Aktualności
Aktualności

ODYSEJA UMYSŁU NA TWÓRCZE ZAKOŃCZENIE KREATORA INNOWACYJNOŚCI


Warsztat dotyczący znaczenia umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia w procesie twórczego rozwiązywania problemów stanowił podsumowanie programu naukowego Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Projekt „Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes”.

22 i 23 września 2010 r. w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym GPN-T grupa około 40 osób, a wśród nich: studenci, absolwenci oraz doktoranci wzięła udział w ćwiczeniach integracyjnych, komunikacyjnych oraz wspomagających twórcze myślenie. Warsztat poprowadziła doświadczona trenerka Odysei Umysłu - p. Małgorzata Klimek przy silnym wsparciu młodych Odyseuszy. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać mechanizmy pracy w grupie zaprezentowane podczas kreatywnej lekcji, techniki twórczego rozwiązywania problemów i ich znaczenie dla uzyskiwania przewagi nad konkurencją, a także poznać skrypty i schematy własnych zachowań oraz przekonać się, że jedynym ograniczeniem człowieka jest jego wyobraźnia.

Odyseja Umysłu jako przykład programu edukacyjnego, promującego rozwój kreatywnego i krytycznego myślenia idealnie wpisała się w koncepcję Kreatora Innowacyjności, stanowiąc jego oficjalne zakończenie, na którym organizator – GPN-T wręczył uczestnikom poprzednich szkoleń certyfikaty oraz publikacje współtworzone przez pracowników Parku.

Zdolności twórcze posiada każdy człowiek, a kreatywności – również tej w biznesie – można się nauczyć i do tego Gdański Park Naukowo-Technologiczny zachęca!


"Komercjalizacja innowacji- wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne"

Gdański Park Naukowo–Technologiczny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. wydał publikację podsumowującą projekt „Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes” z Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej komercjalizacja nauki stała się przedmiotem zainteresowań zarówno środowisk naukowych jaki i politycznych. Proces komercjalizacji innowacji dotyczy problemu kluczowego dla naszej przyszłości.  W czasach, w których dominującą rolę w rozwoju gospodarki stanowi wiedza oraz nauka, umiejętne korzystanie z systemu komercjalizacji nowoczesnych technologii powinno stać się zachętą do podejmowania działań innowacyjnych i twórczych.

Z pewnością niniejsze opracowanie nie wyczerpuje problematyki komercjalizacji innowacji. Celem jego powstania było bowiem poruszenie tematów wybranych z punktu widzenia potrzeb osób, które z uwagi na brak doświadczenia w procesie komercjalizacji mogą czuć się zagubione z jednej strony w gąszczu przepisów, a z drugiej w morzu możliwości, jakie daje im wolny rynek. Liczymy na to, iż zaprezentowane ujęcie – mimo zachowania formy opracowania naukowego– posłuży przede wszystkim jako praktyczne wprowadzenie dla przedstawicieli środowisk akademickich i pomoże wielu osobom stać się przedsiębiorczymi innowatorami lub nawet innowacyjnymi przedsiębiorcami.


DO POBRANIA:
Komercjalizacja innowacji- wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne

 


KOMPENDIUM WIEDZY

Proces zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacja nauki dotyczy problemu kluczowego dla naszej przyszłości. Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka wymaga innowacji trafiających na rynek w postaci nowych produktów i usług. Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej komercjalizacja nauki oraz własność intelektualna stała się przedmiotem zainteresowań wielu środowisk. W czasach, w których dominującą rolę w rozwoju gospodarki stanowi wiedza oraz nauka, umiejętne korzystanie z systemu komercjalizacji nowoczesnych technologii oraz zarządzanie własnością intelektualną powinno stać się zachętą do podejmowania działań innowacyjnych i twórczych.

W wyniku pracy doradców, trenerów oraz uczestników szkoleń powstała optymalna procedura zarządzania własnością intelektualną oraz system komercjalizacji nowoczesnych technologii.

Opracowane dokumenty stanowią doskonałe kompendium wiedzy, pozwalając na zdobycie oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności na temat ochrony własności intelektualnej, prowadzi przez skomplikowane zagadnienia dotyczące wyboru optymalnej formy organizacyjnej i prawnej dla samodzielnej komercjalizacji czy też zagadnienia dotyczące zakresu poszukiwania inwestora, kredytu lub dotacji.

Pobierz:
System komercjalizacji nowoczesnych technologii
Procedura zarządzania własnością intelektualną